Boer van de Toekomst

6-daagse opleiding regeneratieve landbouw voor boeren


De lessenreeks bevatten volgende onderwerpen:

De maatschappelijke druk om voedsel te produceren met minder impact op de omgeving wordt steeds groter en heel wat landbouwers voelen aan dat ze op een andere manier willen gaan boeren. Maar hoe doe je dat zonder aan opbrengst in te boeten, zware investeringen te moeten doen of je vast te zetten binnen een streng lastenboek? Agro-ecologische technieken, ook regeneratieve technieken genoemd, zouden wel eens deel van de oplossing kunnen zijn. Deze manier van boeren gaat uit van samenwerken met de natuur en als landbouwer zo weinig mogelijk tussen te komen in natuurlijke processen.

1. Basisbeginselen : inleiding duurzaam bodembeheer & kringlopen

 • Fotosynthese en CO2-bemesting door bodemleven
 • C/N van de plant = C/N van de bemesting ?
 • Symbiose tussen plant en bodemleven
 • Waar haalt de plant voldoende koolstof vandaan om de stikstof te binden die ik aanbreng ?


2. Belang van continue bedekking

 • Groenbedekkers
 • Hoe verminder ik drastisch het pesticidegebruik ?
 • Is er wel een aaltjesproblematiek ?
 • Onkruiddruk verlagen door een doordacht teeltmanagement

 

 3. Bodembiologie, analyse van mijn bodem

 • Hoe diep wortelen mijn planten ?
 • Wat kan ik zelf in de bodem zien: bodemverdichting, beworteling, regenwormen, geur ?
 • Wat vertelt een labo-analyse wel en wat niet ?
 • Hoe verhoog je de biologie in de bodem ?


 4. Bemestingsstrategie

 • Welke factoren hebben invloed op kwaliteit van drijfmest ?
 • Is mijn drijfmest -20 euro of +20 euro per m³ waard ?
 • Welke meststof is best voor mijn bodem: drijfmest, digestaat, bokashi, groencompost, stalmest, boerderijcompost
 • Met minder kunstmest meer opbrengst halen
 • Wat nog bemesten naast NPK ?


5. Bodembewerkingen & koolstofbeheer

 • Teeltkeuzes: zijn mengteelten haalbaar op mijn bedrijf ?
 • Wanneer werkt directzaai/ niet kerende grondbewerking wel ?


 6. Voeder: de symbiose tussen veehouderij en akkerbouw

 • Goede drijfmest als vervanger van kunstmest
 • Eigen ruwvoeders/ krachtvoeders (laten) telen
 • Hoe krijg ik gezonde dieren ?
 • Welke keuzes in bemesting beïnvloeden kuilkwaliteit en ook diergezondheid ?


Geïnteresseerd in deze opleidingen?  

Laat dan uw gegevens achter via de contactpagina, dan informeren wij u zodra een nieuwe cyclus gepland wordt.